โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) ผู้นำชัยชนะมาสู่ฝ่ายรัฐสภาในสงครามกลางเมือง

โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) ผู้นำชัยชนะมาสู่ฝ่ายรัฐสภาในสงครามกลางเมือง

ในช่วงเริ่มต้นของงครามกลางเมืองจึงเริ่มต้นขึ้นช่วงกลางปี ค.ศ. 1962 เมื่อทหารของทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นปะทะกันครั้งแรก ฐานที่มั่นของฝ่ายกษัตริย์นั้นอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของอังกฤษกับที่เวลส์ ส่วนทางฝ่ายรัฐสภานั้นตั้งมั่นอยู่ที่กรุงลอนดอนและทางทิศตะวันออกของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ฝ่ายรัฐสภาได้เปรียบกว่า เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมกองทัพเรือเอาไว้ทั้งหมด แต่สําหรับกําลังทหารอื่นๆนั้นได้กําลังจากขุนนางต่างๆที่อยู่ตรงข้ามกับกษัตริย์เข้ามาร่วมสมทบ และกองทหารอาสาสมัครซึ่งมาจากประชาชนที่ความเกลียดชัง ชาร์ลส ที่ 1 มาเข้าร่วมรบด้วยเป็นจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทหารอาชีพจึงต้องมีการฝึกรบกันเสียก่อนที่จะออกสู่สนามรบ สิ่งนี้จึงถือเป็นรอง Continue reading โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) ผู้นำชัยชนะมาสู่ฝ่ายรัฐสภาในสงครามกลางเมือง