คําประกาศคาร์ทาจินา จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพในกลุ่มลาตินอเมริกา

คําประกาศคาร์ทาจินา จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพในกลุ่มลาตินอเมริกา

ระหว่างสงครามกลางเมืองกําลังดําเนินอยู่นั้น ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1812 ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่กรุงคาราคัส จนทําให้ทุกฝ่ายต่างหนีภัยกันไปอย่างกระจัดกระจาย โบลิวาร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องหลบหนีออกจากกรุงคาราคัสเพื่อความปลอดภัย แต่ฝ่ายสเปนกลับอาศัยโอกาสนี้เข้าทํา การปราบปรามกองทัพฝ่ายปลดปล่อยเพื่อหมายกําจัดให้ราบคาบ

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1812 ฝ่ายสเปนก็บุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นสําคัญของฝ่ายปลดปล่อยที่ เปอโต คาเบลโล (Perto Cabello) ได้สําเร็จ จึงทําให้ ฟรานซิสโก เดอ มิแรนดา จําต้องขอเจรจาสงบศึกกับฝ่ายสเปน การเจรจาครั้งนั้นทําให้ฝ่ายปลดปล่อยต้องสูญเสียอํานาจควบคุมประเทศไปในที่สุด เนื่องจากฝ่ายสเปนยืนกรานว่าต้องยอมวางอาวุธ และยอมรับในอํานาจของรัฐบาลสเปนเท่านั้น Continue reading คําประกาศคาร์ทาจินา จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพในกลุ่มลาตินอเมริกา