A salad is not a meal, it is a style ประวัติศาสตร์ในสลัดกับผัก ตอนที่ 4

การเฟื่องฟูและตกต่ำของมันฝรั่ง

A salad is not a meal, it is a style ประวัติศาสตร์ในสลัดกับผัก ตอนที่ 4

กรณีนี้คล้ายมะเขือเทศ ตรงที่เป็นเรื่องยากจะจินตนาการถึงช่วงเวลาที่มันฝรั่งไม่ใช่วัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารอังกฤษ ยุโรปไม่รู้จักพืชหัวซึ่งนําไปพลิกแพลงทําอาหารได้มากที่สุดชนิดนี้จนกระทั่งศตวรรษที่ 16 ตอนแรกชาวยุโรปหลายคนหวาดระแวงมันฝรั่งเพราะเชื่อว่ามีสารพิษร้ายแรง จะว่าไปแล้วก็มีความจริงอยู่บ้างเหมือนกัน เพราะมันฝรั่งมาจากวงศ์เดียวกับในต์เชด (nightshade) ซึ่งผลที่ยังดิบอยู่มีสารพิษร้ายแรง ในปี 1748 รัฐสภาฝรั่งเศสถึงกับสั่งห้ามปลูกมันฝรั่งเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคเรื้อนและโรคอื่นอีกมากมาย Continue reading A salad is not a meal, it is a style ประวัติศาสตร์ในสลัดกับผัก ตอนที่ 4