A salad is not a meal, it is a style ประวัติศาสตร์ในสลัดกับผัก ตอนที่ 1

ความเป็นมาของซีซาร์สลัด

ซีซาร์ คาร์ดินี่ (Caesar Cardini, 1896-1956) เกิดที่อิตาลีและอพยพไปอเมริกากับพี่น้อง 3 คนในช่วงที่เริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ต

แน่นอนว่าชื่อซีซาร์ทําให้นึกภาพจักรพรรดิหน้าบูดสวมชุดโทกากําลังกินอาหารกลางวัน ก่อนจะสั่งโยนชาวคริสต์สักคนสองคนให้สิงโตกินเพื่อความบันเทิงและเพื่อให้ประชาชนชาวโรมพอใจ แต่ปรากฏว่าซีซาร์สลัดมีอายุไม่ถึง 100 ปี แถมยังมาจากสถานที่ซึ่งเรานึกไม่ถึงอย่างเม็กซิโกอีกด้วย Continue reading A salad is not a meal, it is a style ประวัติศาสตร์ในสลัดกับผัก ตอนที่ 1